Placeholder image

Nummer Leerdoel Video
1 Ik kan uitleggen wat je met een iPad kunt doen.
2 Ik kan apps bekijken door te swipen op het beginscherm.
3 Ik kan de Vandaag-weergave openen en verbergen.
4 Ik kan een app naar een andere pagina verplaatsen.